MENDERES TEKELİ ŞEHİT ER İBRAHİM KOCAGÖBEK İLKOKULU VE ORTAOKULUNUN OKUL AİLE BİRLİĞİNCE KİRAYA VERİLECEK KANTİN İHALE İLANIDIR.
 
 
1- İhale Edilecek Kantin
BULUNDUĞU İL-İLÇE
İzmir/Menderes
OKULUN ADI
Tekeli Şehit Er İbrahim Kocagöbek İlkokulu ve Ortaokulu
ÖĞRENCİ PERSONEL SAYISI
334
KANTİN M2
20 M2
KANTİN DURUMU
Kantin İşletmeye hazır halde
İHALE ŞEKLİ
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddelerine göre MEM OAB yönetmeliğin 20. Maddesinde belirtilen hükümler gereği pazarlık usulü
İHALENİN YAPILACAĞI YER
Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
İHALE TARİHİ VE SAATİ
21/12/2017 Perşembe günü saat 14.00
BİR YILLIK MUHAMMEN BEDELİ
10.000.TL.
 
2-Geçici teminat miktarı işletme bedelinin %20 si kadar olup, İhaleye katılacaklar, Vakıflar Bankası Menderes Şubesi 00158007293629666 nolu hesaba geçici teminat olarak 2.000.-TL yatıracaklardır. İhaleyi alan kişi tarafından kesin teminatı 7 iş günü içinde aynı bankaya yatırılacaktır.
3-İhaleyi kazanan kişi yıllık kira bedelinin %50 sini 7 gün içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün açmış olduğu Halk Bankası Menderes Şubesindeki 16000059 nolu hesaba yatırılacaktır.
4-İhaleye katılacaklar ihale şartnamesini Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 100.-TL karşılığı olarak alıp Halkbank Menderes Şubesindeki 16000059 nolu hesaba yatırılacaktır.
5-Uyuşmazlık durumunda Menderes Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6-İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:
            a)Savcılık iyi hal kağıdı (3 ayı geçmemesi) b) Muhtarlıktan alınacak ikametgah senedi (3 ayı geçmemesi) c) Nüfus cüzdanı sureti d)Sağlık raporu (3 ayı geçmemesi) e) Geçici Banka Dekontu f)Yer görme belgesi
            g)3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 29.maddesi ve 30.maddesinde belirtilmiş olan (Kanticilikle ilgili) Ustalık Belgesi veya Ustalık Belgesine anınmış ve aynı hakları kapsayan İş Yeri Açma Belgesi şartı aranır. Bu belgelerin bulunmaması halinde Kalfalık veya Kurs bitirme belgelerinde en az   birine sahip olma şartı aranır.
            h)Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasında adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair belge istenecektir.
7-İhale 21/12/2017 Perşembe günü saat 14.00- de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon tarafından yapılacaktır.
8-İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda istenilen belgeleri 21/12/2017 Perşembe günü saat 12.00’e kadar Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü 2 Şubesine teslim etmeleri gerekmektedir.
            Daha fazla bilgi almak isteyenlerin Okul Müdürlüğüne veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatları keyfiyeten ilan olunur.
 
 
 
                                                                                                                                      MENDERES İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
     

 

Kasım Paşa Mah. Atatürk Cad. 35470 Menderes/ İZMİR
Tel : 0 232 782 14 44 e-posta:menderes@icisleri.gov.tr