İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖREV YAPAN BÜRO AMİRLİKLERİ VE GÖREVLERİ

ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ

Asayiş Suçlarının aydınlatılması, şüphelilerinin yakalanması ve adli makamlara sevk edilmelerine ilişkin Emniyet birimlerimizdeki faaliyetleri izlemek, asayiş olaylarını/suçlarını araştırmak ve suç soruşturmasını yürütmekle,


Asayiş suçları nedeniyle hakkında ihzar, yakalama ve tevkif müzekkeresi çıkarılan arananları araştırmak ve yakalamak ile görevlidir.

GÖREVLERİ

Asayiş Büro Amirliği;

a) Asayiş olaylarını/suçlarını araştırmak ve suç soruşturmasını yürütmek,

b) Görev alanına giren suçlarla ilgili olarak suç haritası çıkartmak,

c) Nezarethane işlemlerini hukuki, adli ve idari gereklere uygun olarak yerine getirmek,

d) Gözaltında tutulan şüphelilerin/sanıkların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masrafların bütçe ödeneklerinden karşılanmasını sağlamak, sağlık kontrollerini yaptırtmak,

e) Büro Amirliğinde bulunan başta nezarethane ve ifade alma odaları olmak üzere soruşturma mekanlarının standartlara uygunluğunu sağlamak,

f) Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğinde görevlendirilecek personel ile kullanılacak araç ve gereçlerin Asayiş Polisi Meslek Standardına uygun olmasını sağlamak,

g) Yurtdışına kaçtığı belirlenen veya kaçma şüphesi bulunan suç şüphelilerinin/sanıklarının yakalanması, yurtdışında olduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunan kayıp şahısların bulunması, kimliği belirsiz cesetlerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla İnterpol bültenleri çıkarılması için; şahısların açık kimlikleri, fotoğrafları, parmak izi on parmak basım formları ile şahıslar hakkında verilmiş mahkeme kararının tasdikli bir örneğini Başkanlığa göndermek,

h) Asayiş olayları/suçlarının meydana geldiği bölgelerden sorumlu olan karakolla veya birden fazla karakolu ilgilendiren olaylarda/suçlarda karakollarla bilgi alışverişi yapmak, karşılıklı tutulan kayıtların uygunluğunu kontrol etmek ve değerlendirmeler yapmak,

i) İlgili mevzuat çerçevesinde suç soruşturmasında teknik imkanlardan yararlanmak,

j) Asayiş suçları nedeniyle yakalanarak ceza alan veya cezaevinde yatan kişilerin cezaevlerine giriş ve çıkışlarında haklarında tutulan bilgileri Cumhuriyet Başsavcılığı kanalı ile almak ve meydana gelen olaylarda/suçlarda değerlendirmek,

k) Yapılan görevler hakkında personeli düzenli olarak bilgilendirmek ve eğitmek, yetersizliği görülen personelin eğitim alması konusunda ilgili birimlerle irtibat kurmak,

l) Suçlarla/olaylarla ilgili yapılan soruşturmalarda ihtiyaç duyulan ve gerekliliği tespit edilen idari tedbirleri almak,


GBT BÜRO AMİRLİĞİ

Müdürlüğümüze getirilen veya gelen şahısların Gbt sorgulamalarının yapılması, Mahkemelerden gelen yakalama evraklarına istinaden aranıyor bilgi formu açılması,Şahısların yakalanması durumunda düşüm ve iptalin işlemleri yapılmaktadır.


ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİ


Müdürlüğümüze getirilen veya gelen Mağdur veya şüpheli çocukların koruma altına alınarak C.Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gerekli işlemin yapılması.


EKKM MUHABERE BÜRO AMİRLİĞİ


İlçe Emniyet Müdürlüğümüz 155 veya diğer Harici hatlardan gelen ihbarları alarak olay yerine ekip sevketmek

Gizlilik dereceli konuların telefonla ve teyitlere zamanında cevap verilmesini sağlamak,

Emniyet Müdürlüğünün telefon rehberini hazırlamak,değişiklikleri İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmek ve irtibat halinde olunun kurumların numaralarını güncel olarak bulundurmak.


EVRAK ARŞİV BÜRO AMİRLİĞİ


İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen tüm evrakları evrak kayıt programına kayıt edip sayı vererek Bürolara havale etmek,gereği yapılan tüm evrakları zimmetle posta yapmak,


GENEL DİSİPLİN BÜRO AMİRLİĞİ

Personelin Soruşturma evraklarını takip eder.


TEM/GÜVENLİK BÜRO AMİRLİĞİ


İlçe Sorumluluk alanında meydana gelebilecek Toplumsal ve Siyasi olayları takip etmek,

İlçe Polis Sorumluluk alanında ikamet eden siyasi,İdeolojik ve Terör olaylarından dolayı resmi takipli kişilerin takibini yapmak,

Terörle Mücadele Büro Amirliği olarak Meydana gelebilecek muhtemel olaylara karşı önceden bildirilen önemli günlerde İlçe Emniyet Müdürünün bilgisi dahilinde hassas bölgeler kontrol edilerek alınan emniyet tedbirleri gözden geçirilerek istihbari çalışmalar yapmak.


İDARİ -LOJİSTİK-PERSONEL BÜRO AMİRLİĞİ


Lojistik Büro Amirliği
:

Personel Maaş ve ek tazminatları ödemek, Sürekli ve geçici görev yolluklarını ödemek,Hizmet alımlarında haberleşme giderlerini ödemek,Tüketim mal ve Malzeme alımlarında akaryakıt,kırtasiye vb. giderleri ödemek. Melbusatları düzenlemek ve dağıtmak, analitik bütçeyi hazırlama işlemleri yürütülmektedir..


Personel Büro Amirliği
:

Atama İşlemleri, Sosyal Hizmetler ve Lojman Büro İşlemleri, Sicil işlemleri yürütülmektedir.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Grup Amirliği

Bulunduğumuz ilçe sınırları ile kendimize bağlı yerlerde meydana gelen olayların
incelenmesi,aydınlatılması, usullerle iz, eser, emare ve delil elde edilmesi

  1. Yapılan olay yeri inceleme çalışmaları ile ilgili her türlü yazılı, sesli ve görüntülü dokümanın usulüne uygun olarak saklanıp ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi.
  2. Yetkili makamlarca gönderilen tüm şahısların parmak izleri manüel ortamda alınmakta ve karşılaştırılmak üzere Olay yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğüne gönderilmektedir.
  3. Hizmetle ilgili faaliyet raporları ve istatistikî bilgiler güncel olarak tutulmakta her ayın sonunda Şube Müdürlüğümüze gönderilmektedir.

RUHSAT BÜRO AMİRLİĞİ

Yivsiz Av Tüfeği ve Silah Bulundurma ruhsatı verilmektedir.


SİVİL SAVUNMA BÜRO AMİRLİĞİ


İlçemizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kuruluşların Sabotajlara karşı koruma Planlarının denetimini en az yılda bir defa yerinde yapmak,Planda değişiklik olduğunda güncellemek,İl Emniyet Müdürlüğü Sivil Savunma Müdürlüğünden gelen evrakların yazışmalarını yapmak.


TRAFİK BÜRO AMİRLİĞİ

-Trafik Büro Amirliğine gelen evraklara cevap vermek,

-Trafik kazalarına bakıp kayda girmek,

-Trafik Ekiplerinin yazmış olduğu ceza tutanaklarını ilgili yerlere göndermek,

-Okul Servis araçlarını kontrol etmek,

-Okullarda istenildiğinde trafik ile ilgili konferans ve seminerler vermek.


POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ

Sorumluluk bölgesinde önleyici hizmet yapar,meydana gelen olaylarda gerekli tahkikat evrakları düzenler,adli,idari tebligat ve zorla getirme işlemlerini takip işlemlerini takip eder.Sorumluluk bölgesindeki muhtelif sosyal etkinlikleri önleyici ve korucu tedbirlerini alır.Bölgemizde bulunan işyerleri ve çalışanların ilgili mevzuat çerçevesinde kimlik bildirimlerini takip eder.

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK BÜRO AMİRLİĞİ

Polis Teşkilatı ile Halk arasındaki ilişkiyi güçlendiren,Toplumun Problemleri altında yatan nedenleri bulmaya çalışmak,Suçla etkin bir mücadele sağlayan ve tüm bunların neticesinde,Sosyal alanlardaki yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan çalışmalar yürütülmektedir.

 
 
 
 
                
 
 
 
 
     

 

Kasım Paşa Mah. Atatürk Cad. 35470 Menderes/ İZMİR
Tel : 0 232 782 14 44 e-posta:menderes@icisleri.gov.tr