MENDERES İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

 

BAKANLIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarını Düzenleyen Yönerge Gereği;

 

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,

b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,

ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,

d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,

e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,

f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,

g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,

ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,

ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,

i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,

j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

GÖREV ALANIMIZ İLE İLGİLİ LİNK

http://izmir.tarim.gov.tr

 

Kurum Hizmetlerinden Nasıl Yararlanılacağına Dair Bilgiler:

Kurum hizmetlerinden bizzat Kurumumuza gelinerek ya da yukarıda belirtilen linke ulaşılarak yararlanılabilinir.

 

MÜDÜR : Engin ALTUNOĞLU

 

BİRİMİ :İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü/Menderes

ADRES :Cüneytbey Mah. Alan Sokak No:6, Menderes-İzmir

TELEFON : 0 232 782 14 69

FAKS : 0 232 782 19 53

E-POSTA :menderes@tarimorman.gov.tr 

POSTA KODU : 35470

 

 
 
 
 
                
 
 
 
 
     

 

Kasım Paşa Mah. Atatürk Cad. 35470 Menderes/ İZMİR
Tel : 0 232 782 14 44 e-posta:menderes@icisleri.gov.tr