KÖMÜR DAĞITIM HİZMET  ALIMI İHALE  İLANI
 
MENDERES SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 
Menderes İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2017 yılında Fakir ve Muhtaç durumda olduğu tespit edilen İlçemizde ikamet eden 1.600 aileye aile başına 500 kg olmak üzere toplam 800 ton kömürün teslim alınması,depolanması,korunması ve  dağıtılması  (dağıtılması esnasında  araç, işçi, akaryakıt vs.giderler dahil) hizmet alımı 4734 sayılı kanunu 22/d maddesine istinaden Doğrudan Temin usulüyle ihale edilecektir.
 
1) İdareye İlişkin Bilgiler
a) Kurumun Adı,Adresi  Menderes SYD Vakfı Menderes Kaymakamlığı Hükümet Konağı MENDERES/İZMİR
b) Telefon/Faks No/E-Posta 232 7825257  
c) İlgili Personelin Adı,Ünvanı, Tel Vakıf Müdürü Öznur ÖZDOĞAN / 0232 782 52 57
2) Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın
a) Niteliği, Türü, Miktarı Menderes İlçesi mahalle ve köylerinde ikamet eden 1.600 aileye aile başına 500 kg'dan toplam 800 ton kömürün dağıtılması hizmet alımı
b) Teslim ve Montaj Yeri Menderes SYD Vakfı Menderes Kaymakamlığı Hükümet Konağı MENDERES/İZMİR
c) Teslim Tarihi İhalenin kesinleşmesinden sonra Vakfımıza Soma Ege Linyit İşletmelerinden kömürlerin gönderilmesini takip eden ilk  Takvim günü
3) Doğrudan Temin İhalesi
a) Yapılacağı Yer Menderes SYD Vakfı Menderes Kaymakamlığı Hükümet Konağı MENDERES/İZMİR
b) Tarihi ve Saati 21 / 08 / 2017         saat 14 : 00
c) İhale Sorumlusu Öznur ÖZDOĞAN Vakıf Müdürü
4.   Teknik Şartname Ek-2 ( Var ise )
5.  Ödeme kömürlerin teslimini takiben 3 gün içinde  banka aracılığıyla yapılacaktır.
6.   Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece toplam fiyat ve kalite esasına  göre belirlenecektir.
7. İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinden ücretsiz  temin edilebilir.
8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrudan Temin ihale tarihinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.
9-  İdare Doğrudan Temin İhalesini yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Teklifin sonucu, Vakfımız  tarafından açıklanacaktır.
11-. İdare firmalarla pazarlık yapmada serbesttir.
 
 
 
 
                
 
 
 
 
     

 

Kasım Paşa Mah. Atatürk Cad. 35470 Menderes/ İZMİR
Tel : 0 232 782 14 44 e-posta:menderes@icisleri.gov.tr