İZMİR İLİ
MENDERES İLÇESİ
DEVELİ MAHALLESİ

 


Develiköy İzmir ilimizin Menderes İlçesine bağlı 2500 nüfuslu bir köydür. Köy, ilçe ve çevre yerleşim birimlerine kara ve demiryolu ile bağlı gelişmiş bir ulaşıma sahiptir.Kuzeyinde Menderes İlçesi,Güneyinde Tahtalı Barajı,Doğusunda Tekeliköy,Batısında Küner Köy ile çevrilidir.Doğusundan Tahtalı çayı Kuzey-Güney yönünde akmaktadır.Köyün Batı sınırından Kuzey -Güney doğrultusunda İzmir-Gümüldür yolu;Güneyinden İzmir-Ahmetbeyli,Selçuk ,Kuşadası yolu geçer.Menderes-Torbalı yolu Köy'ün içinden geçer.İzmir -Aydın demiryolu Köy'ün içinden geçer.

İlçeye uzaklığı 8 km. dir.

Zengin topraklara sahip, bir ova köyü olan Develiköy, geçimini tarım ve büyükbaş hayvancılıktan sağlamaktadır.Örtü seracılığında, salatalık Çiçek ve yeşillik yetiştiriciliği önemli yer tutar.

Tahtalı Barajı koruma alanı içinde olan Develiköy'de sanayi ve konut gibi yatırımlar Baraj Koruma yönetmeliğinin engellemesi nedeniyle yapılamamaktadır.

Köy Merkezinde oturan halk Yörük kökenli olup,kültürel bütünlük içindedirler. Türk Kültürünü araştıracaklar için önemli bir alandır.Özellikle Orta Asya Türk kültürünün izlerini bulabilirsiniz.Yerleşik hayata zorunlu iskanla geçen yerli halk Beğlili Yörüklerinin Araplı Oymağındandır.Son yirmi yıldan bu yana satın aldıkları çiftliklere iskan eden ve genellikle Ordu ilimizden gelen vatandaşlarımız dağınık halde yerleşmişlerdir.

Cumhuriyet öncesinde yerli Rumlardan Adamopulas'a ait bir çiftlik olan Develiköy adını 1861 yılında yapılan tren istasyonunda taşımacılık yapan develerden alır. İstasyona gelen ve giden mallar develerle çevre köylere taşınırdı.Taşıma yapacak Develer bu istasyonda beklerdi. Buraya Develi İstasyonu denilirdi.Develi'nin tarihi;Tekeli,Çileme ve Develi ovalarının sahibi Adamopulas'ın 1861 yılında demiryolu istasyonunun buraya inşası ile beraber yerleşim yeri haline dönüşmesiyle başlar.

1922 de 9 Eylülde Adamopulas burasını terk etmek durumunda kalmıştır. Ancak Osmanlı vatandaşı olması nedeniyle hak sahibi olduğu mülkünü ZB aracılığı ile Köylülere satmıştır.Köylüler Akçaalan 'da ikamet ederken daha sonraları Develi'ye gelip yerleşmişlerdir. Dolayısıyla Türk kökenli vatandaşlar Develi'ye Cumhuriyet'ten sonra yerleşmişlerdir.

Tarihi eser olarak hala ayakta duran 1861 yılında İngilizler tarafından yaptırılan Develiköy Tren İstasyonu,Kona Mezrasında kubbeli su değirmeni ve Taşköprü önemli tarihi kalıntılardır.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Develi Mahalle Muhtarı : Bayram BAKIŞKAN
Telefon : 0 535 216 71 15

 
 
 
 
                
 
 
 
 
     

 

Kasım Paşa Mah. Atatürk Cad. 35470 Menderes/ İZMİR
Tel : 0 232 782 14 44 e-posta:menderes@icisleri.gov.tr